Behöver du komma i kontakt med oss?

Ford 1940 kupé

styrelsen

Ordförande: Lennart Lundkvist
ord@fordv8.se

Vice Ordförande: Martin Anderson
martin@fordv8.se

Sekreterare: ---VAKANT---
sekr@fordv8.se

Kassör: Inger Lindahl
kassoren@fordv8.se

Klubbmästare: Rickey Anderson
rickey@fordv8.se

Webmaster: Peter Asariew
peter@fordv8.se


Ledamot: Claes Lindahl
regist@fordv8.se

Suppleant: Gillis Nordin
gillis@fordv8.se

Suppleant: Lars Lindqvist


Suppleant: Annethe Larsson
annethe70@hotmail.com

  

stabsfunktioner


Försäkringar MHRF / Folksam:
Lars Bergmark
fors@fordv8.se

Chefredaktör:
Ulf Carlen
red@fordv8.se

Internationella kontakter:
Johan Almkvist
sekr@fordv8.se

revision och valberedning


Revisor: Marie Johansson

Revisor suppleant: Kalle Lundberg

Valberedning

Sammankallande:
Janne Rydén

Ledamot valberedning:
Niklas Nygren

Ledamot valberedning:
Kenneth Hanis